ÚČINKY MASÁŽE

Masáž môžeme pokladať za jeden z najstarších regeneračných (liečebných) prostriedkov.

Účinky masáže na organizmus môžu byť:

a) priame – vyvolávajú fyzikálne a biochemické zmeny v tkanivách
b) nepriame – sú sprostredkované nervovým a endokrinným systémom
c) celkové – prejavujú sa zmenou vegetatívnej rovnováhy

Priame účinky sa prejavujú:

zvýšením prekrvenia, zlepšením vstrebávania edémov, výpotkov, krvných výronov, zrýchleným odstraňovaním látok vyvolávajúcich únavu, zlepšením výživy, zlepšením toku miazgy ( lymfy), zlepšením svalovej činnosti, zvýšením alebo znížením svalového tonusu, rozrušením zrastov v tkanivách , urýchleným odstraňovaním povrchových zrohovatených vrstiev na koži , zvýšením sekrécie potných žliaz a normalizáciou napätia kože. Výsledkom týchto zmien je zlepšenie činnosti tkanív a zníženie bolestivosti. Dráždením svalových nervových zakončení – proprioreceptorov sa zlepšuje výživa svalov čo je jeden z najdôležitejších účinkov klasickej masáže.

Nepriame účinky sa prejavujú týmito zmenami:

zlepšením prietoku krvi na periférii na základe miestneho účinku, urýchlením toku žilovej krvi a teda priaznivým účinkom na činnosť srdca, zvýšeným prekrvením telových orgánov, zlepšením výmeny CO2 O2 v pľúcach, pri vnútornom dýchaní a v termoregulačných procesoch

Celkové účinky:

dráždenie nervových zakončení a vznik biologicky aktívnych látok ( amínov) má aj celkové účinky – prejavujú sa zmenou vegetatívnej rovnováhy, zrýchlením látkovej premeny a činnosti žliaz s vnútornou sekréciou – masáž má celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť a ovplyvňuje stav CNS, ktorý spätne pôsobí na periférne orgány a ich funkciu

Účinky masáže možno zhrnúť do troch skupín podľa dôležitosti:
1. Reflexný účinok:

je pri masáži pokladaný za najdôležitejší a rozhodujúci. Pri masáži dochádza k dráždeniu receptorov, ktoré sa nachádzajú v koži, šľachách, kĺboch a svalov. Pomocou týchto receptorov prúdia do mozgového centra podnety, ktoré sú spracovávané a odstredivými dráhami privádzajú impulz k výkonným orgánom. To má vplyv na ich senzomotorické a vegetatívne zmeny. V centrálnej nervovej sústave dochádza k dráždeniu centier, ktoré zodpovedajú za viaceré časti tele. Takýmto dráždením sa množstvo nasledujúcich reakcií rozširuje a každá i miestne vykonávaná masáž má v podstate celkový dopad. Rozsah a charakter periférnych zmien pri masáži závisí od techniky a spôsobu vykonávania masáže. Pri dráždení určitej oblasti kože dochádza  k dráždeniu aj iných častí tela ako sú napríklad orgány, ktoré sú inervované z rovnakej oblasti – segmentu. Ak sa vyskytuje nejaký chorobný proces v určitom orgáne, bude to mať za následok zmenu v oblasti zhodného segmentu. Toto spojenie môžeme využiť aj opačne. Na základe dráždenia určitého kožného segmentu, môžeme ovplyvniť napríklad svalový tonus niektorých častí tela.

2. Biochemický účinok:

je veľmi úzko spojený s reflexným účinkom. Pri masáži sa začnú vylučovať niektoré látky a hormóny, ktoré pôsobia na cievy v koži a podkožných oblastiach. Tieto látky sú prevažne histamínového charakteru. Preukázateľné je taktiež uvoľňovanie adrenalínu a acetylcholínu a ich účinky, ktoré sú v masírovanej oblasti ako aj v celom organizme. Uvoľňovanie týchto látok je spojené s činnosťou nervovej sústavy a teda aj reflexným účinkom uvedením v predchádzajúcej časti.

3. Mechanický účinok:

sa prejavuje predovšetkým v zlepšení činnosti cievneho systému. Za najzákladnejší vplyv sa udáva zrýchlené prekrvenie ciev a tepien. Takéto zrýchlenie vedie k urýchlenému odplavovaniu rozpadových produktov a tým k normalizácií vnútorného prostredia.
V trénovanom svale  sa behom činnosti zvyšuje celkový kapilárny  objem oproti pokojovému stavu až  240 krát. Podobne pri masáži sa v svale otvára veľké množstvo kapilár, ktoré sú za normálnych okolností zatvorené. Na plošnom milimetre svalového rezu je v kľude otvorených 30 až 300 kapilár. Po masáži môže tento počet stúpnuť až na 1300 otvorených kapilár. Ide teda o niekoľkonásobné väčšie prekrvenie a s tým spojené zvýšené okysličenie a prísun živín. Zlepší sa difúzia všetkých potrebných látok z kapilár do medzibunkového priestoru a do buniek. Zvýšené vyplavovanie škodlivých látok ako je napríklad kyselina mliečna je hlavným faktorom prečo sa masáž využíva ako regeneračný (liečebný) prostriedok.                  

Nervová sústava

Táto pozostáva z mozgu a miechy a množstva odstredivých a dostredivých vlákien po celom tele. Po celom tele sa nachádzajú milióny nervových zakončení, ktoré ovplyvňujú telesné funkcie ako aj mentálny stav. Hĺbkou použitých masážnych pohybov sa nervové zakončenia môžu stimulovať alebo utlmovať, v závislosti od požadovaného efektu.

Koža

Masáž spôsobuje exfoliáciu odumretých kožných buniek na povrchu, čím sa posilňuje koža a zlepšuje sa jej regenerácia. Zrýchlenie krvného obehu v koži udržiava kolagénové vlákna a tým zachováva elasticitu a silu kože. Reflexne stimuluje mazové a potné žľazy, ktoré spolu s použitými emulziami zlepšujú kvalitatívne vlastnosti kože, udržiavajú ju hebkú a jemnú.

Svaly

Zvýšeným prekrvením svalov pri masáži dochádza k odplavovaniu odpadových látok, mechanické hnetenie svalov povoľuje kontrahované vlákna a zlepšuje svalový tonus. Pravidelnou masážou sa hoja zhmoždené svaly a výrony, odstraňujú sa kŕče spôsobené metabolitmi, obnovuje sa pohyblivosť svalov. Reflexne masáž pôsobí na povolenie neustále kontrahovaných a unavených  svalov najmä v oblasti krížov, lopatiek a krku. Masáž pred cvičením pomôže  voľniť a rozcvičiť svaly, po cvičení ukľudní boľavé kĺby.

Krvný obeh a lymfatický system

Masáž rozširuje kapiláry a tým posilňuje lokálny krvný obeh. Práve zlepšeným lokálnym krvným obehom sa k bunkám dostane dostatočné množstvo kyslíka a ďalších látok, ktoré bunky potrebujú na život a na produkciu látok, zabraňujúce oxidačnému stresu. Odchádzajúca krv pritom odvedie množstvo splodín metabolizmu. Lymfatická sústava zbiera z medzibunkových priestorov odpadové látky, baktérie, vírusy a toxíny, ktoré nie je možné odviesť krvným obehom. Tieto sa cestou filtrujú v lymfatických uzlinách, kde sa pri kontakte baktérií a vírusov s lymfocytmi aktivuje imunitný systém. Na rozdiel od krvného obehu, ktorý je poháňaný srdcom, lymfatický žiadnu dedikovanú pumpu nemá a je odkázaný na činnosť svalov, ktoré striedavo sťahujú jednotlivé úseky lymfatických ciev čím spôsobujú tok lymfy. Masáž je dôležitým prostriedkom urýchlenia toku lymfy, pretože povzbudzuje efektívnejšie filtrovanie a vylučovanie odpadu po celom tele.

Trávenie

Masáž mobilizuje tráviacu sústavu, zlepšuje asimiláciu a vylučovanie, pomáha pri nadúvaní a zápche. Zažívacie ťažkosti sú spôsobené sympatikovým systémom autonómneho nervového systému, ktorý je aktivovaný stresovými situáciami.  Telo je stavané na krátke obdobia stresu, kedy dochádza k aktivovaniu útočných a obranným systémov tela na úkor „na boj nepotrebných“ – čiže dochádza k presunu krvi zo žalúdka a čriev do svalov a mozgu. Práve kontinuálny stres dnešného životného štýlu spolu s potravinovými návykmi prestavujú pre žalúdkovo črevnú sústavu  veľký problém. Redukciou stresu a napätia, ku ktorej  dochádza pri masáži, sa obnovuje správna činnosť tráviacich orgánov.

Psychika

Masáž je holistickou terapiou. Jej efekt je viditeľný nielen na tele ale poskytuje  aj psychickú relaxáciu a doslova  očistu  duše od každodenného stresu a množstva povinností stale rýchlejšieho štýlu  života.Efekt masáže je podmienený nielen typmi hmatov, ale taktiež ich postupnosťou, rýchlosťou a hĺbkou.. Práve pri masáži dochádza aj k vzdialenému vyplavovaniu neurotransmiterov a lokálnych hormónov, ako napríklad endorfinov, pričom tieto pôsobia analgeticky a ukľudňujúco. Lokálnou zmenou svalového napätia dochádza k povoleniu svalov, uvoľnujú sa stuhnuté kĺby a utišuje sa bolesť, dochádza tak k celkovému pocitu uvoľnenia a dobrej pohody.